De handen inéén slaan, pakkend passend onderwijs
en de kernvisie methode.

Leerkracht, jij doet er toe!

Onderwijs dat leerlingen uitdaagt en uitgaat
van hun mogelijkheden en talenten.

Leerkrachtig Onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt en uitgaat van hun mogelijkheden en talenten. De leerkracht doet er toe! Leerkrachtig Onderwijs, maakt jou als leerkracht nog krachtiger.

Maar wat als niet iedere leerling aansluit bij de manier waarop er les gegeven wordt? Leg je je er dan bij neer, dat er bij die leerlingen ‘jammer genoeg niet uitkomt wat er in zit’? Of ga je de uitdaging aan te appeleren aan de talenten van deze leerlingen, bij het aanspreken van hun leercapaciteiten, zodat ze wel tot hun recht komen?

LeerKrachtig Onderwijs is opgezet door Wim Bouman (Kernvisie methode) en Irene Westeneng (Pakkend Passend Onderwijs).  Zij hebben samen een toepassing ontwikkeld, waarmee scholen de Kernvisie methode preventief kunnen integreren in hun bestaande lesmethodiek; Leerkrachtig Onderwijs. Hierdoor wordt het lesgeven niet gecompliceerder,  juist makkelijker voor de leerkracht. Niet door het aanbod te blijven herhalen, maar door de lesstof ánders aan te bieden.

"You can teach a lesson for a day, but if you teach curiosity you teach for a lifetime."  Anonymous

De volgende rendementen zijn op scholen waargenomen:

  • verhoging van het positief welbevinden van de leerlingen;
  • verhoging van de cognitieve, creatieve én sociale vaardigheden;
  • verbetering van aandacht, concentratie en werkhouding;
  • goede beheersing van de basisvaardigheden;
  • vergroting van het werken met en vanuit de talenten en leerstijlen van de leerlingen;
  • vergroting van eigenaarschap en verantwoordelijkheid en
  • het geven van behapbaar passend onderwijs voor leerkrachten en leerlingen, speciaal- en plusklas onderwijs én alles wat daar tussenin zit.

De grootste ervaring is wel, dat leerkrachten ervaren dat zij kinderen beter kunnen helpen en zich daardoor LeerKrachtiger voelen.

Al ruim 10 jaar wordt de Kernvisie methode toegepast bij kinderen met leerproblemen. De Kernvisie methode is ontwikkeld tot een methodiek die kinderen op alle knelpunten, die zij tegenkomen op de verschillende niveaus, oplossingen biedt, waardoor zij wel tot automatisering komen.


               Van nature ontstond de vraag ‘Hoe kunnen wij                zorgen dat het leerprobleem niet ontstaat?’

LeerKrachtig onderwijs maakt gebruik van jullie aanwezige methodes en methodieken, wij behouden vooral wat goed is. Daarbij bieden wij extra handvatten en technieken, die jij morgen direct al in jouw groep in kan zetten.

De leerkracht doet er toe!


Meer informatie voor een lezing, training bij jou op school? Ga naar www.leerkrachtigonderwijs.nl

Contact Meer informatie & Bestellen