21th century skills?
Op naar de beste juf, de knapste
kapper, de eerst volgende minister -
president van Nederland of.....

Jouw talent doet er toe!

Elk mens wordt geboren met een drang tot leren, tot ontwikkeling. Als kinderen leren kruipen, lopen, praten, rennen of fietsen, doen zij dit op hun eigen tijd en op hun eigen manier. Geen ouder zegt tegen zijn kind "Nu ben je 14 maanden, loop." Elk kind doet dit op zijn eigen wijze, tempo en op zijn eigen tijd. De meeste kinderen leren dit met een goed voorbeeld, (een beetje) hulp en/ of stimuli. Ontwikkeling is vooruitgang.        Goed onderwijs stimuleert ontwikkeling.

"There is nothing in a caterpillar that tells you it’s going to be a butterfly."  William H. Danforth

Waarom?

Geregeld stel ik de volgende vraag: “Wat heb jij nodig om tot volle ontwikkeling te komen?  Wat heb jij nodig zodat het wel lukt? Hoe kunnen we dit zo doen dat jij je daarbij boven al gelukkig voelt?” Zo ook denk ik daarbij: "Wat heb ik/ heb jij als leerkracht nodig om dit kind hetgeen te bieden waardoor hij groeit en bloeit?"  Geregeld zie ik namelijk leerkrachten én kinderen die wel passend onderwijs willen geven, niet weten hoe.  “Ben ik maar een één ster mens? Er staat namelijk één ster op mijn boekjes.”  “Jij bent te druk, te stil, te snel klaar, te langzaam, je beweegt te veel, je bent star, je bent.…” Eigenlijk horen kinderen telkens “Jij voldoet niet…. Je past niet in het systeem.”

   Tijd om kritisch te kijken: Wat moeten wij behouden, wat mag anders én wat moet anders?

Het huidige leerstofjaarklassensysteem is zo'n honderd jaar oud. Geeft dit onderwijssysteem de leerkrachten en de scholen de mogelijkheden om goed passend onderwijs te geven? Bereidt dit de kinderen voor op de samenleving van vandaag en morgen? Welke vaardigheden hebben zij eigenlijk nodig voor die samenleving? Daarbij zijn de volgende vragen essentieel: Welke vaardigheden willen wij dat de kinderen beheersen? en Wat willen kinderen leren én vooral hoe leren zij dit? Hierbij zeg ik geensinds dat het leerstofjaarklassensysteem in zijn geheel niet voldoet, wel is het tijd om kritisch te kijken.

Ik inspireer je graag tijdens een lezing, workshop of implementatietraject.

Ontstaan

Met enkele geweldige teams op diverse basisscholen heb ik het onderwijssysteem  'Pakkend Passend Onderwijs' of onderdelen ervan mogen ontwikkelen. Wetenschappelijk effectief bewezen methodieken zijn gebruikt het (verder) uitwerken van het systeem. Onderdelen zijn vanuit ervaringen in de praktijk aangescherpt. Het werken vanuit visie en identiteit is dé basis van het systeem.

  Vanuit deze kijk op scholen, leerkrachten en kinderen spreek ik op symposia en begeleid ik scholen bij het méér passend maken van onderwijs.

Passend voor de leerkracht én het kind.

Ik heb de diverse ideeën van de mogelijkheden voor goed passend onderwijs op schift gezet. Het boek “Pakkend Passend Onderwijs’ is vervolgens bij van Gorcum Uitgeverij uitgegeven. Elke aspect wordt in dit boek uitgebreid beschreven. Zij worden met theorie en voorbeelden uit de praktijk onderbouwd. Het boek 'Pakkend Passend Onderwijs' heeft niet de wijsheid in pacht. Het wil inspireren en uitdagen.  "Pakkend Passend Onderwijs" geeft handreikingen. Elke school kijkt daarbij: 'Wat past er bij onze school, wat past bij onze visie?'  Jullie hebben het kind zo veel te bieden. Het kind heeft er recht op. Wat past er bij jou? Jouw School? Jij maakt het verschil voor het kind. Jij als leerkracht, als school helpt de kinderen schitteren!

"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a
tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” Albert Einstein

Visie

In het leerstofjaarklassensysteem krijgt elk kind in een klas op hetzelfde moment hetzelfde aangeboden. In deze groep zitten kinderen die soms zelfs ruim een jaar van leeftijd verschillen. Vroege leerlingen, late leerlingen, snelle leerlingen en leerlingen die net wat meer tijd nodig hebben. Met de wet op passend onderwijs wille wij zoveel mogelijk nabijheid van onderwijs geven aan alle kinderen. DAT WIL IK OOK! Is passend onderwijs op deze manier wel mogelijk? Zo vaak hoor ik leerkrachten zeggen: "Ik wil wel, maar zo kan het niet.'  Komt zo elk kind tot volle ontwikkeling? Komen talenten zo tot hun recht? Elk mens leert anders, op andere momenten en op andere manieren. Over het algemeen leren jongens en meisjes anders. Als wij hierop inspelen halen wij eruit wat erin zitten, waarbij het kind zich gekend voelt in wie hij is én wat hij kan!

Elk mens wordt geboren met talenten. Deze kan hij inzetten voor zijn eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van anderen.

Onderwijs, leren van en met elkaar.

Bepaalde zaken in het leven moeten. Bepaalde vaardigheden heb je nodig. Het goed beheersen van de basisvaardigheden; taal, lezen en rekenen zijn essentieel voor het functioneren in onze samenleving. Daarnaast zijn andere aspecten even zo belangrijk; onder andere het sociaal emotioneel welbevinden, creatief denken en doen, plannen, samenwerken. Eigenaarschap en verantwoordelijk zijn hiervoor de sleutelwoorden. Ik geloof dat wij veel meer uit kinderen halen als wij daarbij aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau en hun beleveniswereld. 

LEERKRACHT, Jij doet er toe! SCHOOL, maak het verschil. Voor vandaag, voor morgen!

"Upon our children-how they are taught- rests the
fate or fortune of tomorrow’s world." B.C. Forbe

Door het inzetten leerstofjaarklassensysteem vanuit het groepsdoorbrekend werken of het (half-)jaarlijks onderwijsssyteem (per vakgebied), goede instructies, betekenisvolle thema's in de gehele school, eigen leerstijlen, talenten, samen- en alleen leren wordt leren weer gezien als ontwikkelen. Leren voor jouw leven in plaats van leren voor de school/ de leerkracht!

De beste leerkracht, de slimste politie-agent, de knapste kapper, de eerste volgende minister-president, de bekendste bakker, de    volgende wetenschapper, de fleurigste bloembindster of de beste    ...........................................?            

             Jouw talent doet er toe!                           

Pakkend Passend Onderwijs wil zorgen dat zo mogelijk élk kind op de school in zijn buurt tot zijn recht komt, tot volle ontwikkeling komt, zijn talenten inzet, wéét dat hij van waarde is; of hij goed met zijn hoofd kan leren of niet, of hij creatief is of niet of hij goed kan sporten of niet. Hierbij wordt altijd gekeken wat goed is voor dit kind, de andere kinderen én de leerkrachten. Visie is hierin essentieel. Dit systeem geeft de leerkrachten en de school de handvatten die zij daarvoor nodig hebben. Zij zetten hun talenten in; die musicale juf, die rekenmeester, die taalknappe leerkracht, die creatieve onderwijs-assistent. Leerkrachten, ouders en kinderen komen met dit onderwijssysteem meer/ weer tot hun recht.

Samen gaan voor goed onderwijs!

Pakkend Passend Onderwijs geeft antwoorden op hoe in te sprelen op de behoeftes van al die diverse prachtige, bijzondere en gewone kinderen in een groep. Al die ' hoogbegaafden', 'ADHD’ers' 'autisten', 'dyslecten', 'dyscalculisten' en…al die ‘gewone’ kinderen. Mogelijk? Veel meer dan jij denkt!

"I can do everything through Him who gives me strength"  Phillippians 4:13