Systemisch coachen; in jouw groep, geeft (weer) grip op jouw  groep. 

Systemisch coachen;
het onzichtbare wordt zichtbaar.

We kunnen het verleden niet veranderen. We kunnen wel verantwoordelijkheid nemen voor ons heden.

  Het systeem zegt alles over het geheel.

  Soms loop je in je groep met een grote of kleine hulpvraag rond. Je komt er zelf niet uit. Dit kan te maken hebben met een leerling, een groepje leerlingen of de groepdynamiek in je groep. Er speelt wat. Maar wat? Hoe leg je de vinger op de zere plek? Haantje, queen-bees, buitenbeentjes. Hoe ga je hiermee om?

  Het kan ook te maken hebben met jouw aanpak of jouw plek in de groep die net niet aansluit bij deze groep. 'Waarom werkte het vorige jaar dan wel zo goed?' vraagt je je dan af.

   Je wilt zo graag dat het anders gaat, maar hoe?

  Iedereen heeft zijn eigen plek.

  Wij zijn allemaal onderdeel van verschillende systemen. Wij zijn onderdeel van ons familiesysteem, ons werk- of schoolsysteem, een vereniging en onze vriendenkring. Bewust of onbewust hebben wij overtuigingen, gedragingen en patronen. Deze hebben altijd hun oorsprong in de systemen waarin wij zijn opgegroeid. Deze neem je mee naar de andere systemen waar jij een rol speelt/ een plek in neemt. Zo ook nemen de kinderen in jouw groep deze mee naar school, naar de groep waar zij in zitten. En ook jij neemt je patronen mee naar je groep. Bepaalde patronen kunnen de groepdynamiek belemmeren, kunnen er voor zorgen dat niet alle kinderen tot hun recht komen. Dat jij niet tot je recht komt. En dan? 

  Het systemisch coachen geeft inzicht én antwoorden

  op vragen van toen én van nu. 

  Met groepsopstellingen in jouw groep worden onbewuste patronen weer zichtbaar gemaakt. Het systemisch coachen legt snel, simpel en krachtig bloodt wat er daadwerkelijk speelt. Zo ook geeft het inzicht hoe het anders kan.

  Het systemisch coachen gaat uit van de drie pijlers; iedereen hoort erbij, er moet balans zijn tussen geven en nemen en iedereen heeft zijn eigen plek met eigen rechten en plichten. Als dit in jouw groep weer duidelijk is, keert de rust terug. 

  Met behulp van houten poppetjes, symbolen en tekeningen help ik jouw groep met jouw groep weer een groep worden/ zijn, waar elk kind tot zijn recht komt! Ik help jullie zichtbaar te krijgen wat er speelt en hoe dit anders kan. Elke keer weer geeft het in één of enkele sessies inzicht en zicht op de dieperliggende oorzaken. De balans wordt hersteld.

  Balans,

  dat is het toverwoord. 

  Heb je interesse? Heerst er een sfeer in je klas die je graag wilt veranderen? Kan je de vinger er niet achter leggen maar voel je gewoon dat je minder grip hebt op deze groep? Is er sprake van een buitenbeentje? 

  Ik help je graag.

             

  Contact