Het kost je wat,
dan heb je ook wat.
Sta op en schitter.

"There is nothing in a caterpillar that tells you it’s going to be a butterfly."  
William H. Danforth

Tarieven kindcoaching

Intakegesprek/ kindercoaching per sessie                      € 85,00
Oudergesprek per sessie                                                  € 85,00
Gesprek/observatie op school per uur                             € 85,00 exclusief reistijd en reiskosten

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos af worden gebeld/ gemaild. Anders worden de kosten in rekening gebacht.


School-leerkrachttrajecten op offerte

Intake & consulten kindcoaching

Na het intakegesprek, volgen 5 à 8 coachingssessies, waarin uw kind de technieken rondom de Kernvisie methode zichzelf eigen maakt. Tussen de consulten liggen steeds twee-drie weken, zodat uw kind de gelegenheid heeft om het geleerde zichzelf eigen te maken. Uw kind oefent met de leerstof die op school wordt aangeboden. Zo woren twee vliegen in een klap geslagen. Daarbij heeft uw kind u, als begeleider, nodig. U bent aanwezig tijdens alle coachingssessie, zo leert u uw kind thuis verder te begeleiden. Tijdens de sessies kijkt en observeert u uw kind en de methodiek. U kunt uw vragen natuurlijk stellen ná de sessie. 

Het eerste consult start met een intake. Als we kunnen vaststellen dat er veel resultaat te behalen valt, dan plakken we er direct de eerste sessie aan vast. Na het eerste consult gaat uw kind met de basis methodiek naar huis, zodat het zelf kan ontdekken dat het op deze wijze wél gaat lukken. Vervolgens worden in de volgende consulten nieuwe elementen aangereikt. Doordat de resultaten direct zichtbaar zijn, werkt dit direct op de motivatie van uw kind.

 

Enkele reacties van ouders en kinderen: